Informacja dla klienta

Spravia Sp. o.o. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego.*

Spółka współpracuje na podstawie umów z następującymi podmiotami: PKO Bank Polski S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., Santander Bank Polska SA, Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i mFinanse S.A. W ramach umowy z mFinanse S.A. polecamy kredyty hipoteczne w mBank S.A., w ING Banku Śląskim S.A., w Banku Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i w Alior Bank S.A.
Wypełniając przepisy art.10 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, udostępniamy poniżej informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny poszczególnych banków.

Wypełniając przepisy art.10 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, udostępniamy poniżej informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny poszczególnych banków.


Zapraszamy do zapoznania się nimi:

*Powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego zgodnie z art. 4 pkt 16) ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jest pośrednik kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz:
a) wyłącznie jednego kredytodawcy,
b) wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245),
c) określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit. b, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych.

Jak mieszkamy? Gdzie szukać mieszkania? Kupować teraz czy czekać na program pomocowy? A może wynajmować? Jak zieleń wpływa na jakość życia? Na te i inne pytania w cyklu podcastów „Mieszkaj i żyj” odpowiadają eksperci Spravii. Słuchaj naszych podcastów w TOK FM
Jak mieszkamy? Gdzie szukać mieszkania? Kupować teraz czy czekać na program pomocowy? A może wynajmować? Jak zieleń wpływa na jakość życia? Na te i inne pytania w cyklu podcastów „Mieszkaj i żyj” odpowiadają eksperci Spravii. Słuchaj naszych podcastów w TOK FM
włącz i słuchaj