Jesteś tutaj: O firmie / Działalność społeczna / 2012/2013

Działalność społeczna - 2012/2013

Doposażenie świetlicy środowiskowej działającej przy jednej z parafii w Poznaniu
Obok budowanego osiedla „Na Smolnej” w Poznaniu działa parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej. Udostępnia ona swoje pomieszczenia na potrzeby świetlicy środowiskowej, która podejmuje trud pracy z dziećmi i młodzieżą. Wynajem jest bezpłatny, stąd parafia nie dysponowała środkami na wyposażenie sali. Również wspomniana organizacja nie posiada funduszy, które mogłyby zostać przeznaczone na urządzenie pomieszczenia w nowoczesny i estetyczny sposób.

 

W ramach podjętych działań wyposażyliśmy jedną z sal w domu parafialnym wykorzystywaną przez świetlicę środowiskową w zestaw mebli oraz nowoczesne oświetlenie.

Akcja zbierania nakrętek od butelek
Kontynuujemy akcję rozpoczętą w 2011 roku. Plastikowe nakrętki wrzucane do specjalnych pojemników zamontowanych w kuchniach przekazywane są kurierowi obsługującemu Budimex Nieruchomości. Za pozyskane ze sprzedaży środki zostanie zakupiony sprzęt dla potrzebującej, konkretnej osoby.

Wspieranie poprzez zatrudnianie bezrobotnych matek samotnie wychowujących dzieci w Warszawie
W 2013 roku nawiązaliśmy współpracę z paniami zamieszkującymi w Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” w Otwocku prowadzonym przez Caritas.

Dwie panie znalazły zatrudnienie przy sprzątaniu lokali usługowych w Apartamentach Murano (ok. 1.500 m kw.).

 

Udział w rewitalizacji parku Nadolnik w Poznaniu
Dzięki staraniom Rady Osiedla „Główna” i przy finansowym wsparciu Budimeksu Nieruchomości już wkrótce park Nadolnik odzyska dawny blask. Kończy się właśnie budowa dużego placu zabaw dla dzieci, z nowoczesnymi urządzeniami, które pozwolą najmłodszym na bezpieczną i fascynującą zabawę. Powstają też utwardzone alejki, pojawią się ławki i elementy małej architektury.
 

Zawsze bezpiecznie, zawsze pewnie Zawsze bezpiecznie, zawsze pewnie
Pomożemy Ci znaleźć mieszkanie!
Interesuje Cię mieszkanie w:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia sp. z o. o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. Spravia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia sp. z o. o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia sp. z o. o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia sp. z o. o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola oznaczone są obowiązkowe

Prosimy o zaznaczenie obu zgód - tylko wtedy będziemy mogli przekazać pełne informacje o nas i naszych inwestycjach

zamknij komunikat
Zakup gruntów
Dlaczego warto nam zaufać?
Adres wydrukowanej strony: https://spravia.pl/dzialalnosc-spoleczna-2012-2013.htmlWydrukowano dnia 02-12-2021Spravia dawniej Budimex Nieruchomości 2008 - 2021
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Bądź z nami na LinkedIn
Bądź z nami na LinkedIn

Spravia sp. z o. o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl